Sodyum MetabisülfitEndüstriyel atıksu arıtımında indirgeyici olarak kullanılmaktadır. Atıksu muhteviyatında ki Cr+6iyonunu C+3 ‘e indirgeyerek çökebilecek duruma getirmektedir. 

Sodyum metabisülfit;  antioksidant, steril edici ve koruyu özelliklere sahip bir kimyasaldır. Su ile karıştırıldığında kükürt dioksit gazı açığa çıkmakta ve solunmamalıdır. 

Tedarik Şekli : 25 kg’lık ambalajlarda.


Kimyasal ve FizikselAnalizler

Formül  :  Na2S2O5
Biçim  : Katı – Kristal toz
Renk   : Beyaz - açık krem
Koku : Kendine has kükürtdioksit kokulu
Konsantrasyon : % 97(m/m)
SO2 içeriği   : %65 (m/m)
Na2S2O3 içeriği : % 0.02 (m/m)
Demir içeriği : 10 ppm
pH (%5’lik sulu çözeltide) : 4-4.6

 

Ürünlerimiz food grade olup, E223 gıda kalitesindedir.


Kullanım Alanları

İndirgeme ajanları, aldehit ve ketonun izolasyonu ve saflaştırılması, atıkbromun yok edilmesi, boyaların hazırlanması,içme suyunun işlenmesinde aşırı klorun (kloraminler’in) uzaklaştırılması için, özel durumlarda kazan besleme suyundan oksijenin uzaklaştırılması için,elektrokaplama fabrikalarında kromik asidin detoksifikasyonu için, aşırı klorun uzaklaştırılması ve siyanürün detoksifikasyonunda, yün ve bitki liflerinin temizlik ve ağartılması için,tekstil boya ve baskılarında diğer boyaları çözünebilir yapmak için, tanin ekstraktlarının çözülebilmesi için,kağıt ve kağıt hamuru ağartmak için,fotoğrafik endüstride geliştirici çözeltilerin asitleştirici katılaşma banyolarının üretimi için ve ters proseslerde temizleme banyolarında kullanılır, içme suyu ters ozmos membranları için temizleme ajanı olarak kullanılır,bakterisel amaçlar ve koruma için kullanılır.


MSDS ve fiyat bilgileri için ÇEVRE KİMYASAL firması ile iletişime geçebilirsiniz.