ReçineReçineler, kullanım açısından (sektör bazında çeşitlilik) birçok türde olsa da arıtma tesislerinde, su yumuşatma ve demineralizasyon sistemlerinde yaygın olarak katyonik ve anyonik reçineler kullanılmaktadır.

Katyonik reçineler; su yumuşatma sistemlerinde sertlik yani kireçlenmeye neden olan iyonların tutulmasını (iyon değişimi) sağlar. Katyonik reçineler HCL asit (kuvvetli asitler) veya tuz ile rejenere (tazeleme) edilmektedir. Su da sertlik yapan Ca ve Mg iyonlarını sudan uzaklaştırarak suyu yumuşatmış oluruz. Reçine içerisinde (+) yükler, Ca ve Mg iyonları yer değiştirmektedir.

Reçinelerin ortalama ömrü 2 ile 7 yıldır. Bu ömrü arıtma sisteminin doğru dizaynı ve kullanıldığı sektör belirlemektedir. Reçineler eşit tanecik boyutlarına sahip olmalı ve nemden uzak tutan ambalajlarda muhafaza edilmelidir. Farklı tanecik boyutlarına sahip reçineler basınç kaybına neden olmaktadır. Poroziteli yapı oluşması iyon değişim kapasitesini önemli miktarda azaltmaktadır. Ayrıca poroziteli yapı rejanerantın fazla sarfiyatına ve maliyet artışına sebep olmaktadır.


Tedarik Şekli : 25’lik çuvallarda.


MSDS ve fiyat bilgileri için ÇEVRE KİMYASAL firması ile iletişime geçebilirsiniz.