Katyonik PolielektrolitKatyonik Polielektrolitler; yaygın olarak biyolojik atıksu arıtma tesislerinde çamur susuzlaştırma (sludge dewatering) ünitelerinde çamur yoğunluğunu artırmak amacı ile kullanılmaktadır. Biyolojik arıtmada flok yapıları zayıf olduğu için bağların kuvvetlendirilmesi sağlanmış olur. Katyonik polimer zinciri ve zayıf floklar arasında iyon değişimi gerçekleşir. Katyonik polielektrolit, anyonik formundan farklı olarak genellikle biyolojik arıtma tesislerinin fazla aktif çamurlarında kullanılır.  Çökeltme havuzundan alınan fazla aktif çamur filtre pres veya santrifüj dekantöre pompalanması sırasında çamur hattına katyonik polielektrolit ilave edilerek çamurun susuzlaştırılması sağlanır.

Özetle; katyonik polielektrolitin kullanılmasıyla susuzlaştırma hızı arttırılır, berraklaştırma iyileştirilir, filtrasyon süresi azaltılarak susuz çamur oluşumu kolaylaşır, susuz çamur hacmi azalır, filtrat berraklığı artar.Oluşan susuzlaştırılmış çamur Katı Atık Bertaraf Yönetmeliğine uygun olarak bertaraf edilir.

Kullanıma Hazırlama Esasları

Anyonik polielektrolit % 0.05 ile % 0.1 arasında seyreltilir. Çözeltinin en doğru hazırlanışı % 0.5 olarak ürünün karıştırma esnasında suya eklenmesi ile olur. Takribi olarak 60 dakikalık karıştırma süresi sonunda ürün kullanıma hazır olmaktadır. Susuzlaştırılacak çamurun karakteristikleri değişik olduğundan uygulanacak dozajlar laboratuvar ve işletme denemeleri sonucu belirlenir.Tecrübelerimize dayanarak, mekaniksel çamur susuzlaştırma için uygun dozajlar ton kuru çamur başına 2 ila 6 kg polimer ilavesi şeklindedir.

Tedarik Şekli : 25 kg’lık orijinal ambalajlarda beyaz toz şeklinde.

Kimyasal Özellikleri
İçerik     : Yüksek moleküler ağırlıklı, yüksek katyonik, akrilamid ve katyonikakrilamid türevli katyonikpolielektrolit
Yükü       : Katyonik
Vizkosite   : (% 0.1’lik musluk suyu) yaklaşık 35 mPa.s
Ph Değeri   : (% 0.1’lik musluk suyu) yaklaşık 7
Etkili pH aralığı    : 3-10
Menşei     : Avrupa


MSDS ve fiyat bilgileri için ÇEVRE KİMYASAL firması ile iletişime geçebilirsiniz.