Demir III KlorürDemir-3 Klorür (FeCl3), içme suyu ve atıksu arıtma sistemlerinde koagülant olarak kullanılan asidik özellikli, koyu kahve renkli bir kimyasaldır. Asidik özelliğinden dolayı korozif etki göstermektedir. Bu nedenle plastik ya da paslanmaz kaplarda muhafaza edilmelidir. Demir-3 Klorür’ün en uygun çalışma aralığı pH 6 – 9’dur.

İçme sularında TİP 1, atıksularda TİP 2 kullanılmaktadır.

Tedarik Şekli : 93 kg’lık bidon - 1550 kg’lık IBC tank ve tanker bazında.

Kimyasal Analizi
Kimyasal Adı                  : Demir III Klorür
Eş Anlamı                       : Ferri Clorur Çözeltisi
Bağıl Molekül Kütelesi     : 270.31
Basit Formül                   : FeCl3 . 6 H2O
Kimyasal Formül             : FeCl3 . 6 H2O
Ticari Şekli                      : % 38-40 Sulu Çözelti

Fiziksel Özellikleri    
Görünüş                     : Koyu kahverengi, sıvı
Yoğunluk                     : 1,43 g/ml 20 0C’de
Çözünürlük                   : İstenildiği kadar seyreltilebilir
Kaynama Noktası          : 160 0C’de bozulmaya başlar
Erime Noktası               : (%40’lık) -12 0C
Ağırlıkça Demir Oranı     : %13
Kimyasal Özellikleri        : Asidik ve oldukça koroziftir.

Kullanım Alanları
Evsel ve endüstriyel su arıtma işlemlerinde, metal sanayide, elektronikte baskılı devrelerin üretilmesinde, çamur şartlandırma işlemlerinde, bakır aşındırma işlemlerinde, demir oksit pigmentlerinin üretiminde, bakır aşındırmada ve tekstilde (mordan olarak) kullanılmaktadır.

MSDS ve fiyat bilgileri için ÇEVRE KİMYASAL firması ile iletişime geçebilirsiniz.