Anyonik PolielektrolitAnyonik Polielektrolitler; atıksu arıtma sistemlerinde koagülant ( pıhtılaştırma ) işleminden sonraki aşamada yumaklaştırma işlemi için kullanılmaktadır. Atıksu içerisinde yüzer haldeki kirleticiler koagülant madde ilavesi ile hacim ve ağırlık olarak artırılır, sonra belirli bir hacme erişmiş kirletici spesifik bir çöktürücü olan Anyonik Polielektrolit ile çöktürülür. Yüzer haldeki kirletici katı faz olarak sudan ayrılmış olur.

Kullanıma Hazırlama Esasları

Anyonik polielektrolit % 0.05 ile % 0.1 arasında seyreltilir. Çözeltinin en doğru hazırlanışı % 0.5 olarak ürünün karıştırma esnasında suya eklenmesi ile olur. Takribi olarak 60 dakikalık karıştırma süresi sonunda ürün kullanıma hazır olmaktadır. Endüstriyel atıksu karakteristikleri her endüstri için farklı olacağından, en doğru dozaj miktarı jar testi ile labarotuvar ortamında belirlenebilir. Çökeltici ya da durultucu olarak kullanılacak ise 1 m3 atıksu için birkaç gram polimer ilavesi uygun olacaktır.

Tedarik Şekli : 25 kg’lık orijinal ambalajlarda beyaz toz şeklinde.

Kimyasal Özellikleri

İçerik                   : çok yüksek moleküler ağırlıklı, yüksek anyonil, akrilamid ve anyonik akrilamid türevli anyonik polielektrolit

Yükü                    : Anyonik

Vizkosite             : (% 0.1’lik musluk suyu) yaklaşık 65 mPa.s

Ph Değeri           : (% 0.1’lik musluk suyu) yaklaşık 7

Etkili pH aralığı  : 6-10

Menşei                : Avrupa

Kullanım Alanları

İçme suyu ve atıksu arıtma tesislerinde, Belediye atıksu çamurları veya endüstriyel atıksu çamurlarının işlenmesinde,kağıtendüstrisinde, petrol endüstrisinde, madencilik (zenginleştirme işleminde), tarım, tekstil, kozmetik, mermercilik vb. tesislerde.

MSDS ve fiyat bilgileri için ÇEVRE KİMYASAL firması ile iletişime geçebilirsiniz.