Alüminyum Sülfatİçme suyu ve atıksu arıtma tesislerinde yüksek verimli koagülant ajan olarak kullanılır. Su içerisinde bulunan kirlilikleri yumak haline getirerek dibe çöktürür ve kolayca filtre edilir. Piyasa adı şap olarak bilinmektedir.

Alüminyum sülfatın çalışma aralığı su ve atıksuyun bulanıklık vb. değerlerine bağlı olarak 5.5 - 7.8 pH aralığı olarak kabul edilir. Alüminyum sülfat tatbiki sonrasında Demir Sülfat ve Demir III Klorür'e oranla proses mekaniği üzerinde görsel kirlilik oluşturmaması estetik açıdan tercih edilmesine neden olmaktadır.

Tedarik Şekli : 25 kg’lık çuvallarda.

Kimyasal ve FizikselAnalizler

Formül  : Al2(SO4)3
Biçim  : Katı
Renk : Beyaz renkli
Koku  : Karakteristik
Kaynama Isısı : Belirlenmemiştir.
Erime Isısı   : 770 0C
Alev Alma Isısı  : Uygulanamaz
Tutuşabilme Özelliği : Madde tutuşmaz niteliktedir.
Patlama Tehlikesi : Ürünün patlama tehlikesi yoktur.
Yoğunluk 20 0C’de : 2.71 gr/cm3
Çözünme Kabiliyeti / Karışma Kabiliyeti Su ile 20 0C’de : 300 gr/l


Kullanım Alanları

İçme suyu ve atıksu arıtma tesislerinde, kağıt üretiminde, tekstilde boyama ve baskıda kullanılır. Tarım sektöründe toprağın pH’ını düşürmek amacı ile kullanılır. Kozmetik sektöründe ter önleyicilerde aktif katkı maddesi olarak kullanılır. Gıdada kabartma tozunda bulunur. İnşaat sektöründe betonda hızlandırıcı ve su temizleme ajanı olarak kullanılır. Yangın söndürücülerde köpük ajanı olarak kullanılır.

Granül, toz ve pudra formlarında müşterilerimize sunmaktayız.


MSDS ve fiyat bilgileri için ÇEVRE KİMYASAL firması ile iletişime geçebilirsiniz.